Stadgar för föreningen

§ 1 Namn

Föreningens namn är SUNK Pinball & Friends. I resterande dokumentet endast refererad till som SUNK.

§ 2 Form och ändamål

Föreningen är en icke vinstdrivande, fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är att främja flipperspel och flipperspelande i Stockholm, samt anordna tävlingar för föreningens medlemmar. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att anordna tävlingar och medlemskvällar i god kamratskap och tävlingsanda.

§ 3 Vad är sunk?!

Vi är nio personer som tycker att det är dags att Stockholm får en flipperlokal som drivs av medlemmar för medlemmar.

Vi som är SUNK är Martin Mulle Lindqvist [MUL], Emil Prim [EMI], Veronika Mazurkiewicz [VJM], Mikael Lindström [PML], Calle Dahlström [CHE], Jorian Engelbrektsson [JOE] i samarbete med Lutande Dörren-SUNK: Johan Småros [JOS], Svante Ericsson [SVE] och Leffe Spångberg [LEF] vi har som mål att göra SUNK till Stockholms bästa flipperlokal och SUNK till ett koncept i flippersverige.

För att vi ska kunna göra det behövs du!

Eftersom du nu läser detta så är du intresserad av flipper och också eventuellt intresserad att gå med i vår förening. Oavsett om du bara vill träna på alley-passes, meka med flipper, ströspela eller mest gillar att tävla är det tanken att vår förening ska kunna erbjuda just det. Vi ska rusta upp Lutande Dörrens lokaler och bygga vår egen flipperhall precis som vi vill ha den. Av oss för oss!

Planen i korthet: Steg ett är att rusta upp, bygga om och fräscha till lokalen samt eventuellt hjälpa LD att mecka spel. Detta kommer det behöva starka armar och händiga människor, men det finns absolut inget krav på att delta för att bli medlem.

När rustningen av lokalen är klar så är ni som medlemmar garanterade en veckodag samt en helgdag med freeplay samt en tävling som till en början arrangeras av oss fyra som startat upp föreningen. Vi kommer månad för månad att presentera ett schema över öppettiderna så ni i god tid kan planera ert flipprande.

Medlemsantalet i föreningen kommer från början vara max 40 personer, detta för att det inte ska bli för trångt och att alla ska känna att de kan dra nytta av sitt medlemskap. Blir det fulltecknat sätts en väntelista upp.

Kostnaden är 500 kronor i månaden som betalas per kvartal, det kan kännas som en dyr avgift speciellt som du kanske inte kan utnyttja alla dagarna som det kommer vara öppet. Först och främst är det för att betala hyran, elen samt den deposition på tre månader som vi som startat föreningen kommer ligga ute med.

Sen är det också för att kunna rusta spel och lokal, vi kommer inte ha några kristallkronor, men material, färg och flipperdelar kostar tyvärr än i dag pengar. När de initiala kostnaderna är betalade så kommer vi använda överskottet till att pressa medlemsavgifterna, köpa in det vi behöver till lokalen och restaurera spelen som vi får spela på.

Vi hoppas verkligen att du vill vara medlem i SUNK och att du tror lika mycket på vår idé som vi gör. Om det är så att du vill bli medlem, säg gärna till vad just du är bra på, kan du mecka, göra en hemsida, programmera en tävlingstabell? Alla skills är nödvändiga för att vi ska göra det här riktigt bra, men det finns som sagt inga krav på att du ska göra något mer än komma då vi har öppet och spela och älska flipper.

§ 4 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla flipperintresserade över 18 år, med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas, i och med att du betalar ditt medlemskap godkänner du också stadgarna.

Taket för antalet medlemmar är satt till 40 personen. Anledningen till taket är att det inte ska bli för trångt i lokalen och att alla medlemmar ska få plats på kvällar och tävlingar. Är fler än 40 personer intresserade så upprättas en väntelista. Om någon betalande medlem väljer att avsluta sitt medlemskap bjuds första person på kölistan in d.v.s. en ut en in.

Medlem och månadsavgift fastställs av årsmötet och är för 2019 enligt nedan:

Medlem och månadsavgift: 500 kronor per månad och medlem och betalas kvartalsvis.

Medlemskapet kommer att gälla från det datum att vi kan börja nyttja lokalen dvs inte när vi renoverar och bygger. Första datumet för vår första SUNK-kväll är första mars 2019 då börjar medlemskapet räknas.

Medlemskapet löper månad för månad mellan det första och sista datumet i månaden första medlemskapet löper 1 mars 2019 t.o.m. 31 maj 2019.

Medlemmarna har rätt till att delta vid tävlingar och andra arrangemang som anordnas av SUNK.

Medlemskap anses avslutat om medlemsavgiften inte är förnyad senast 1 vecka efter att betald månad tagit slut.

Medlemmar kan uteslutas om medlem inte efterlever de regler för medlemskap som återfinns under § 4.

Utträde görs genom att inte erlägga fastslagen medlemsavgift eller på egen begäran, betald medlemsavgift återbetalas ej.

Om medlemskap avslutas erhåller sig SUNK rätten att erbjuda en ny medlem den utträdde medlemmens plats i fall av att det finns kölista för att teckna medlemskap.

Om man inte är medlem, så finns möjligheten till Pay & play som kostar 200 kr (helg) 150 kr (vardag). Man behöver anmäla sig 24 h i förväg: sunkpinball.se/pay-n-play/

§ 4 Regler för medlemmar

SUNKEN är en medlemsförening som kräver att man innan deltagande på SUNK-aktivitet har betalat sitt medlemskap eller löst ett 24 h pass.

Personer som inte är medlemmar eller innehar 24 h pass, får inte närvara på evenemangen arrangerade av SUNK eller i SUNKS-lokaler.

Inom SUNK så behandlar vi alla andra juste. Att uttala sig nedvärderande, sexistiskt, rasistiskt, hotfullt eller att vara våldsam mot någon inom SUNK är strikt förbjudet och leder till uteslutning och upplösning av medlemskapet i SUNK.

Flipper kan göra att humöret brusar upp, men att bruka våld mot maskiner eller annan interiör är förbjudet och leder till en varning.

Vid två varningar så leder det till ett uteslutningsärende som tas upp på nästkommande styrelsemöte efter att händelsen inträffat. För de skador som uppstår på maskiner, interiör eller annat lösöre ersätts av den medlem som orsakat avsiktlig skada.

Vi hjälps alla till att hålla rent och snyggt i de lokaler som vi utnyttjar tillsammans.

§ 5 Intressegrupper

Det finns så sjukt mycket mer i flipper än bara att spela så därför har vi tänkt att vi ska ha intressegrupper. De vi har tänkt på än så länge är de som står nedan, vill du nått annat är det bara att komma med förslag:

Meckargrupp: Detta är gruppen för de som kan, vill lära sig eller gillar att mecka med spel. Vår målsättning är att vi ska kunna ha en meckarkväll per månad då de som är intresserade av att mecka träffas för att lära oss och se till att de spel som står hos oss är i bra skick. I lokalen så ska vi också bygga ett område som är gjort för att mecka på.

Tävlingsgrupp: De som är med i tävlingsgruppen är de som bestämmer vilka tävlingar som vi ska arrangera, ska vi spela pingolf, eller three strikes out. Här får man gärna vara med om man har idéer om hur vi ska göra bättre och roligare tävlingar, hur man kan bygga ett snyggt slutspelsträd eller om man kan ha en app som man kan rapportera in sina resultat med.

Separatistas: Då ett av målen är att vår förening ska locka till oss nya spelare så tycker vi att vi ska göra vad vi kan för att få in fler tjejer/kvinnor att spela flipper. Därför är vår förhoppning att vi får ihop så många kvinnliga medlemmar att det kan arrangeras kvällar där tjejer lär andra tjejer spela flipper.

Lokalgruppen: De medlemmar som kan och vill får gärna vara med i lokalgruppen, som det låter så är det en grupp för att se till att vår lokal är så bra och ändamålsenlig som möjligt. Vad kan förbättras, vad kan vi bygga, vad kan vi inte bygga osv.

§ 6 Medlemsmöte

Vi vill ju att detta ska vara en förening där vi som medlemmar bygger ett ställe som efterlever våra önskningar därför så kommer vi ha ett medlemsmöte två gång om året (vår och höst) för att se om vi faktiskt håller på med vad våra medlemmar vill att vi håller på med. Alla som är med i föreningen får givetvis vara med men det är inget krav, dessutom måste en representant för Lutande Dörren-SUNK vara med då det är deras lokal. Vi tänker oss att det första spelarrådet hålls i april då vi kommit igång med föreningen. Vid medlemsmötet råder en medlem en röst och man kan inte vara ombud till de som inte är på plats.

§ 7 FAQ

  • Kommer inte Lutande Dörren att tjäna en massa pengar på att vi rustar upp deras spel?
  • Föreningen hade inte gått att starta utan Lutande Dörren och vi hade inte kunnat köpa lika många spel som Lutande Dörren har. Det som pengar för flipperupprustning går till är att ha bra skick på spelen så att vi kan spela, inte för att rusta upp spel till Lutande Dörren som de sen ska sälja och göra avans på.
  • Om jag inte kan betala eller har glömt att betala min medlemsavgift kan jag få tillbaka min plats som medlem då?
  • Tyvärr inte om det finns en kö med personer som vill bli medlemmar, man har en vecka på sig in på nästa månad för att betala sin medlemsavgift. Har man inte betalat in den då så går platsen till första man på listan. Är det så att det inte är någon kö går det givetvis att bli medlem igen. Bara att betala in medlemsavgiften
  • Vem bestämmer vilka dagar som det kommer vara öppet?!

Då någon måste börja ro för att få igång en sån här förening så är det vi fyra som startade föreningen som bestämmer i början vilka dagar som det kommer vara öppet. Vi kommer givetvis vara ute i så god tid som möjligt och förhoppningsvis kan vi ge ett schema månad för månad. Med reservation att den första månaden innan rutiner har satt sig kan vara lite stökig.

Har ni fler frågor är det bara att maila info@sunkpinball.se så svarar vi där eller kontakta oss på Facebook.